top of page
באנר-מחברת.jpg
כשמחשק-ולמידה-נפגשים.png

לא אחת אתם מוצאים את עצמכם שואלים בתסכול:

למה הוא מתנהג ככה?

הוא עדיין לא מבין? אולי יש לו קשיים מיוחדים?

גיליתי עם השנים בעבודתי כי יעילותה של ההוראה והקניית הנלמד מוטמעת

באופן הנכון ביותר, כאשר אני משלבת משחק בתוך הנושא הנלמד.

הוא שיוצר אפקט למידה אחר המעלה את רמת המוטיבציה ומפחית באופן

משמעותי את מפלס החרדה שעוטף אותם.

"למשחק" זה שם הפעולה שמלווה אותי בעבודתי, השיעור צריך להיות מעניין

אחרת איך הוא יילמד?!

עולמו הפנימי של הילד הוא שמכוון אותי באיזה נתיב אפשר לסוע ,מתי צריך

לעצור, לשנות או לחשב מסלול מחדש.


מזמינה אתכם להציץ לחדר השיעורים ולקבל טעימות וטיפים שיאירו לכם כמה

נקודות בעבודתכם עם החשובים מכל.

heart.png
bottom of page